26 Νοεμβρίου, 2019

ΘΕΡΜΟΚΑΜΕΡΑ

Με τα κτήρια να αναφέρεται  ολοένα  και  περισσότερο  ότι  συμμετέχουν κατά 46% στις  παγκόσμιες εκπομπές  διοξειδίων  του  άνθρακα   και  αντίστοιχα  στο  φαινόμενο  του  θερμοκηπίου  και  την κλιματική  αλλαγή,  ο   έλεγχος  της  ενεργειακής  απόδοσης  τους  αποκτά  σταδιακά  υψηλή προτεραιότητα.  Εδώ  λοιπόν  κάνει   την  εμφάνιση  της  η θερμοκάμερα , η  οποία βρίσκει  πολλές  εφαρμογές  αλλά και  πολλά  είναι τα προβλήματα στα οποία μπορεί να μας δώσει λύσεις.

Οι θερμοκάμερες  μας παρέχουν  τη δυνατότητα να καταγράψουμε- ελέγξουμε τη θερμοκρασία ενός αντικειμένου. Έτσι αν μία μηχανή, για παράδειγμα, λειτουργεί  σε θερμοκρασία  πιο υψηλή από όσο πρέπει, αυτό μπορεί να σημαίνει βλάβη, κάτι που θα διαγνωστεί μέσω του ελέγχου με τη θερμοκάμερα.  Επίσης  με τη χρήση της θερμοκάμερας  είναι  δυνατόν να προσδιοριστούν : η ύπαρξη υλικών πίσω από μία ενιαία επιφάνεια ( πχ. ξύλο, πέτρα κάτω από μία ενιαία σοβατισμένη επιφάνεια), οι εσωτερικές ανωμαλίες  και κενά , ρωγμές σε επιφάνεια σκυροδέματος, η ύπαρξη υγρασίας στην θερμομόνωση, καθώς και η μέτρηση υγρασίας  του σκυροδέματος.

Η μέθοδος αυτή ανιχνεύει την εκπομπή θερμικής ακτινοβολίας και παράγει οπτική απεικόνιση του θερμικού αυτού σήματος. Να σημειωθεί  βεβαία εδώ, ότι δεν μετρά απευθείας την θερμοκρασία μιας επιφάνειας αλλά την μεταβολή της επιφανειακής ακτινοβολίας. Ένα από τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι ότι πρόκειται για μία καθολική μέθοδο με την οποία ελέγχονται μεγάλες επιφάνειες  (μεγαλύτερες απ’ ότι άλλες μεθόδους ) και άρα είναι οικονομικότερη.

Η θερμική κάμερα απεικονίζει με χρώματα την θερμοκρασία των αντικειμένων. Το ψυχρό απεικονίζεται με μπλε και όσο περνάμε στα θερμότερα, τα χρώματα γίνονται πιο κοκκινωπά, κίτρινα έως και άσπρο που είναι το θερμότερο αντικείμενο.  Για παράδειγμα σε περίπτωση διαρροής ή υγρασίας,  το πιο ψυχρό σημείο είναι το σημείο διαρροής, γιατί η εξάτμιση του νερού ψύχει τα αντικείμενα άρα στην εικόνα της κάμερας θα φαίνεται χρωματισμένο μπλε.

Η χρήση της  θερμοκάμερας δεν περιορίζεται μόνο στη ανίχνευση διαρροών αλλά  επιπλέον είναι απαραίτητη:

  • Στον έλεγχο των ηλεκτρολογικών πινάκων, καλωδίων, συνδέσεων, κινητήρων , αντλιών
  • Στον έλεγχο συστημάτων θέρμανσης και ψύξης
  • Στον εντοπισμό προβλημάτων σε ενδοδαπέδια θέρμανση
  • Στην αναγνώριση εισροών αέρα, από παράθυρα, πόρτες, οροφές, σωληνώσεις (πχ. αεραγωγοί)
  • Στον έλεγχο για έλλειψη και ζημίες μόνωσης
  • Στον εντοπισμό εισόδου υγρασίας

Καταλήγουμε λοιπόν πως αξίζει η μέθοδος της θερμοκάμερας  αφού με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η κατεδάφιση ολόκληρων τοίχων ή δαπέδων και εξάγονται επαρκείς πληροφορίες για την τοποθεσία της διείσδυσης ή της ανάδευσης του νερού και έτσι μπορεί να γλιτώσει κανείς πολύ χρόνο, χρήμα και τα λοιπά έξοδα για τις επισκευές.