23 Οκτωβρίου, 2019

Αντλια θερμοτητας-Μια επιλογη που μπορει να αποβει λαθος

H αντλία θερμότητας (Α/Θ) αν και πρόκειται για μία από τις καλύτερες λύσεις σε σχέση τιμής / κόστους χρήσης, για την θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ), μπορεί να αποβεί σε λάθος επιλογή για τους ακόλουθους λόγους:
• Προσπάθεια του εμπόρου να πωλήσει Α/Θ χωρίς να εξετάσει αν είναι η βέλτιστη λύση για τον συγκεκριμένο προς θέρμανση χώρο.
• Επιλογή λάθος τύπου ή μικρότερου μεγέθους Α/Θ στην προσπάθεια να είναι ανταγωνιστική οικονομικά η προσφορά.
• Άγνοια της πραγματικής απόδοσης μιας Α/Θ σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος (<0o C) και σε υψηλές θερμοκρασίες παραγόμενου θερμού νερού (>35o C)
• Εσφαλμένος σχεδιασμός και εφαρμογή της εγκατάστασης της Α/Θ (π.χ. έλλειψη δοχείου αδρανείας, λάθος επιλογή κυκλοφορητή κλπ.)
• Έλλειψη μέτρων προστασίας στην ηλεκτρική παροχή της Α/Θ. (π.χ. προστασία από πτώση τάσης, έλλειψη φάσης κλπ)
• Εσφαλμένη ρύθμιση της Α/Θ.
ΘΑ πρέπει να εξεταστούν με προσοχή οι εκάστοτε απαιτήσεις των προς θέρμανση χώρων καθώς και του απαιτούμενου ΖΝΧ και εφόσον από την μελέτη προκύψει ως βέλτιστη, η λύση της Α/Θ, επιλέγει το πιο κατάλληλο μοντέλο από τους συνεργαζόμενους οίκους
Το κατάλληλο μοντέλο είναι εκείνο που στη χαμηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος που λαμβάνουμε στην μελέτη θέρμανσης, για την συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, καλύπτει πλήρως τις απώλειες του κτηρίου με τον υψηλότερο δυνατό βαθμό απόδοσης (COP).
Επιπλέον θα πρέπει να γίνει κατάλληλη ρύθμιση και των τερματικών μονάδων (θερμαντικά σώματα, fan coils, ενδοδαπέδια) για την βέλτιστη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης.