1 Νοεμβρίου, 2015

Ο «εξυπνος» τροπος μειωσης των εξοδων!

Ο «έξυπνος» τρόπος μείωσης των εξόδων!

Σε πλήρη ισχύ βρίσκεται το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον», αποτελώντας τον μοναδικό και ουσιαστικό τρόπο για να αναβαθμίσει κάποιος την κατοικία του και να περιορίσει τα έξοδα του.

Mε δεδομένο ότι η απήχηση του προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον» ήταν μεγάλη, το υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής διευρύνει τις κατηγορίες των υπό ένταξης κατοικιών και τροποποιεί τις εισοδηματικές κατηγορίες των δικαιούχων. Ας δούμε όμως σημείο προς σημείο τις αλλαγές που είχαμε το προηγούμενο διάστημα, όπως επίσης και ορισμένα παραδείγματα για τις παρεμβάσεις που μπορείτε να πραγματοποιήσετε στην κατοικία σας. Επίσης, θα πρέπει να τονίσουμε ότι το προηγούμενο διάστημα παρατηρήθηκαν αρκετές καθυστερήσεις όσον αφορά στην διεξαγωγή της διαδικασίας και κυρίως στη χρηματοδότηση. Όπως όλα δείχνουν, πλέον, η διαδικασία προχωρά πιο ομαλά, ενώ η διεύρυνση των επιλέξιμων κατοικιών και εισοδηματικών κριτηρίων θα αυξήσει τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

 

Συνοπτικά οι αλλαγές που υπήρξαν

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, το αρμόδιο υπουργείο προχώρησε στη δημιουργία νέας εισοδηματικής κατηγορίας κινήτρων που αφορά ωφελούμενους, των οποίων το ατομικό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 12.000 ευρώ, ή το οικογενειακό τις 20.000 ευρώ. Σε αυτούς, η επιχορήγηση ανέρχεται πλέον σε 70% και το άτοκο δάνειο αφορά το 30% του προϋπολογισμού. Παράλληλα, το πρόγραμμα επεκτάθηκε σε όλες τις κατοικίες, ανεξάρτητα από την ηλικία, καθώς ήρθη και ο τελευταίος περιορισμός που περιόριζε τη συμμετοχή στο πρόγραμμα μόνο σε κατοικίες κατασκευασμένες πριν από το 1990. Επιλέξιμες κατοικίες είναι το σύνολο των μονοκατοικιών, πολυκατοικιών και μεμονωμένων διαμερισμάτων (χωρίς επιπλέον προϋπόθεση) που βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100 ευρώ/τ.μ. και έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ. Στις παραπάνω αλλαγές περιλαμβάνεται και η δυνατότητα να μπουν και κενές κατοικίες στο πρόγραμμα, αρκεί να χρησιμοποιούνταν ως κατοικία κάποια στιγμή κατά τα τρία τελευταία χρόνια. Σε ό,τι αφορά τους δανειακούς όρους, πλέον παρέχεται και η δυνατότητα για 5ετές, ή και 6ετές, αντί για 4ετές δάνειο, προκειμένου να αυξηθεί η εγκρισιμότητα των δανείων, ενώ ταυτόχρονα αυξήθηκε και η παρεχόμενη προκαταβολή σε 40%, από 30% που ήταν προηγουμένως. Μέχρι σήμερα, έχουν υποβληθεί 47.000 αιτήσεις στις τράπεζες, εκ των οποίων περίπου οι μισές έχουν λάβει προέγκριση δανείου, ενώ για πάνω από 10.000 από αυτές, συνολικού προϋπολογισμού 95 εκατ. ευρώ, έχουν ήδη εκδοθεί αποφάσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα. Επίσης, αναφορικά με τις εκταμιεύσεις, 4.400 αιτήσεις έχουν λάβει προκαταβολή δανείου ενώ 1.800 ολική εκταμίευση. Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον» αφορά παρεμβάσεις, όπως τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής. Επίσης, επιτρέπεται η αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης, η αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης (π.χ. αντικατάσταση εξοπλισμού του λεβητοστασίου και του δικτύου διανομής, τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα, συστήματα ελέγχου και αυτονομίας θέρμανσης κ.τ.λ.).

 

Ποιες κατοικίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν;

Επιλέξιμες κατοικίες είναι το σύνολο των μονοκατοικιών, πολυκατοικιών και μεμονωμένων διαμερισμάτων (χωρίς επιπλέον προϋπόθεση) που ικανοποιούν αποκλειστικά τα ακόλουθα κριτήρια:

• Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100 €/τ.μ.

• Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

• Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό ιδιοκτησιών ανά πολίτη, ενώ στις πολυκατοικίες όσοι από τους ιδιοκτήτες δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν με ίδια κεφάλαια.

• Επίσης, εντάσσονται κενά διαμερίσματα που κατοικούνταν εντός των τελευταίων τριών ετών.

 

Ποιός μπορεί να ενταχθεί στο Πρόγραμμα – Με ποια κίνητρα;

Όπως προαναφέραμε, προβλέπεται δυνατότητα λήψης 4/5/6ετούς δανείου, με ή χωρίς εγγυητή, χωρίς προσημείωση ακινήτου, δυνατότητα άμεσης αποπληρωμής του δανείου χωρίς επιβαρύνσεις, καθώς και εξόφληση των προμηθευτών/ αναδόχων μέσω της τράπεζας χωρίς την εμπλοκή του πολίτη. Με την υπαγωγή στο πρόγραμμα παρέχεται προκαταβολή 40% του προϋπολογισμού της αίτησης. Για την ένταξη στο Πρόγραμμα απαιτείται η διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων (πριν και μετά τις παρεμβάσεις), το κόστος των οποίων καλύπτεται κατά 100% από το Πρόγραμμα, μετά την επιτυχή υλοποίηση του έργου. Επιπλέον, καλύπτεται δαπάνη για αμοιβή συμβούλου έργου, έως 250€ χωρίς Φ.Π.Α.

 

Για ποιες εργασίες μπορώ να χρηματοδοτηθώ;

Οι παρεμβάσεις για να είναι επιλέξιμες από το Πρόγραμμα, θα πρέπει να προκύπτουν βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή Κτιρίου κατά τη διαδικασία της ενεργειακής επιθεώρησης και αφορούν αποκλειστικά στις ακόλουθες κατηγορίες:

1) Αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια/υαλοπίνακες) και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης: Λόγω της απαίτησης του προγράμματος για ενεργειακή αναβάθμιση, η παρέμβαση αφορά κατά βάση, αλλά όχι αποκλειστικά, σε θερμομονωτικά/ θερμο-διακοπτόμενα κουφώματα με διπλούς υαλοπίνακες. Επιλέξιμη είναι και η αλλαγή μόνο του υαλοπίνακα με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται ενεργειακή αναβάθμιση. Επιλέξιμη, επίσης, είναι η αντικατάσταση εξώπορτας σε μονοκατοικία και κουφωμάτων κλιμακοστασίου και φωταγωγού σε πολυκατοικία. Δεν συμπεριλαμβάνονται όμως «ανοίγματα» προς εσωτερικούς χώρους του κτιρίου θερμαινόμενους ή μη (π.χ. πόρτα διαμερίσματος). Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση εξωτερικών σκιάστρων και κινητών προστατευτικών εξωφύλλων στα ανοίγματα (παντζούρια, ρολά).

2) Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής: Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμη και η τοποθέτηση εσωτερικής θερμομόνωσης όταν η τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης είναι τεχνικά αδύνατη ή δεν επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία (π.χ. διατηρητέα κτίρια, παραδοσιακοί οικισμοί).

3) Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης και συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης: Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμες:

– Η εγκατάσταση νέου ή αντικατάσταση συστήματος καυστήρα ή/και λέβητα με καινούριο σύστημα πετρελαίου ή φυσικού αερίου (κεντρικό ή ατομικό) ή σύστημα που λειτουργεί κυρίως με την αξιοποίηση ανανεώσιμης πηγής ενέργειας, Α.Π.Ε., (π.χ. καυστήρας βιομάζας, αντλίες θερμότητας, ηλιοθερμικά συστήματα, κλπ.) ή σύστημα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ). Η εγκατάσταση/αντικατάσταση αφορά στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του λεβητοστασίου στο σύνολό του και του δικτύου διανομής (αυτοματισμοί, κυκλοφορητές, καμινάδα, αντικατάσταση ή μόνωση σωληνώσεων, κλπ.). Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για δεξαμενή πετρελαίου και τερματικές μονάδες απόδοσης θερμότητας (σώματα καλοριφέρ, ενδοδαπέδιο σύστημα, κλπ).

– Η τοποθέτηση διατάξεων αυτομάτου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης, όπως χρονοδιακόπτες, αυτοματισμούς αντιστάθμισης ή/και υδραυλικής ισορροπίας για τη ρύθμιση των μερικών φορτίων (τρίοδη ή τετράοδη ηλεκτροβάννα, ρυθμιστές στροφών κυκλοφορητών, κλπ), θερμοστάτες χώρων, θερμοστατικές κεφαλές θερμαντικών σωμάτων, κλπ., συμπεριλαμβανομένων συστημάτων θερμιδομέτρησης για την κατανομή δαπανών θέρμανσης.

– Η τοποθέτηση ηλιακών συστημάτων για την παροχή ζεστού νερού χρήσης (συλλέκτης, δοχείο αποθήκευσης νερού, βάση στήριξης, σωληνώσεις, κλπ).

Ειδικά για την περίπτωση πρότασης αντικατάστασης καυστήρα/ λέβητα πετρελαίου με νέο ίδιας τεχνολογίας, θα πρέπει με βάση τα χαρακτηριστικά τους και τα αποτελέσματα της ανάλυσης καυσαερίων να τεκμηριώνεται επαρκώς, από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή, η ανάγκη για την αλλαγή έναντι συντήρησης ή χημικού καθαρισμού (π.χ. λέβητας που έχει υποστεί ανεπανόρθωτες φθορές). Επίσης, στις παραπάνω δαπάνες ανά ειδικότερη παρέμβαση συμπεριλαμβάνονται τυχόν πρόσθετες αναγκαίες εργασίες για την ολοκληρωμένη υλοποίηση της παρέμβασης όπως σκαλωσιές, επιχρίσματα, μικροεργασίες αποκατάστασης της εμφάνισης του στοιχείου στο οποίο έγινε η παρέμβαση, αποξηλώσεις/ καθαιρέσεις και αποκομιδή, σήτες, διαμόρφωση κλίσεων απορροής στο δώμα, υγρομόνωση, απαραίτητες εργασίες και επεμβάσεις για την ορθή λειτουργία/συμπεριφορά της θερμομόνωσης, απαραίτητες επεμβάσεις στη στέγη (π.χ. αντικατάσταση κεραμιδιών) κ.λπ. Το κόστος εργασίας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν απαιτούμενων ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ για τις οικοδομικές εργασίες, που, με βάση την κείμενη νομοθεσία (μη στεγασμένα επαγγέλματα), βαρύνουν τον Ωφελούμενο του Προγράμματος ως «κύριο του έργου».

 

Παράδειγμα κόστους

Για την υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν απαιτείται αδειοδότηση, ούτε καν έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, εκτός πολύ ειδικών περιπτώσεων. Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15.000€ ανά ιδιοκτησία (σε κάθε περίπτωση καλύπτεται το κόστος που πληρώνει κάποιος για την ενεργειακή επιθεώρηση και αμείβεται ο σύμβουλος του έργου). Για παράδειγμα, ένας πολίτης με οικογενειακό εισόδημα 35.000 € για εργασίες προϋπολογισμού 10.000€, συνάπτει 5ετες δάνειο τον Ιούνιο 2012 ύψους 6.500€ και λαμβάνει επιχορήγηση τo υπόλοιπο ποσό των 3.500€. Η δόση του δανείου του είναι περίπου 110 €, ενώ οι τόκοι που θα επιβαρυνθεί για την περίοδο 1/1/2016 -1/7/2017 είναι περίπου 80 €.

 

Τι κερδίζουμε από την ενεργειακή αναβάθμιση

Τα αναμενόμενα ενεργειακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι:

• Εξοικονόμηση ενέργειας περίπου 1 δισ. kWh κατ’ έτος.

• Ευαισθητοποίηση των πολιτών για την ορθολογική χρήση της ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.

• Αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης στα κτήρια και στις πόλεις και βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη.

• Αναβάθμιση αστικού περιβάλλοντος.

 

Οι παρεμβάσεις στην πράξη

Αντικατάσταση υαλοστασίων με Ενεργειακά τζάμια Low – e

Οι θερμικές απώλειες σε ένα κτίριο οφείλονται κατά 35% στα παράθυρα. Αν θέλουμε να αναβαθμίσουμε το κτίριο μας και να το κάνουμε πιο αποδοτικό ενεργειακά το πρώτο βήμα είναι να αντικαταστήσουμε τα τζάμια και τα κουφώματα. Οι, νέας τεχνολογίας, υαλοπίνακες με χαμηλό συντελεστή εκπομπής (Low – e) έχουν την ιδιότητα να κρατάνε τη θερμότητα στο εσωτερικό του κτιρίου το χειμώνα και να το προστατεύουν από τη ζέστη το καλοκαίρι. Το ενεργειακό γυαλί Low-Ε είναι διάφανο και έχει μια επίστρωση μικροσκοπικών μεταλλικών οξειδίων στη μία του πλευρά. Αυτή η επίστρωση, δεν επιτρέπει τη μεταφορά θερμότητας από τον εσωτερικό χώρο του σπιτιού στον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο ή και αντίστροφα. Τα Low – e τζάμια δεν χρησιμοποιούνται ποτέ ως μονά αλλά πάντα ως μέρος διπλών ή τριπλών τζαμιών. Τα ενεργειακά τζάμια αντανακλούν το υπέρυθρο φως του ήλιου ενώ επιτρέπουν στο ορατό φως να τα διαπερνά. Ως αποτέλεσμα, ο χώρος μας διατηρείται πιο δροσερός το καλοκαίρι μειώνοντας τα έξοδα ψύξης του. Παράλληλα, τα τζάμια Low – e μεγιστοποιούν την ευεργετική ενέργεια του ήλιου. Το φως απορροφάται από όλες τις επιφάνειες και μετατρέπεται σε θερμότητα στο εσωτερικό του κτιρίου. Η θερμότητα που μεταφέρεται στο χώρο αντανακλάται από τα ενεργειακά τζάμια στο εσωτερικό του κτιρίου και πάλι ώστε να μην διαφεύγει, μειώνοντας έτσι και το κόστος θέρμανσης. Δηλαδή, τοποθετώντας ενεργειακά τζάμια προστατεύουμε το κτίριο από την ανεπιθύμητη θερμότητα τους θερινούς μήνες αλλά τη διατηρούμε στο εσωτερικό τους χειμερινούς. Ο χώρος μας διατηρείται στη θερμοκρασία που θέλουμε χωρίς απώλειες και μειώνοντας κατά πολύ τα έξοδά μας. Η αντικατάσταση 15 τετραγωνικών μέτρων υαλοστασίων με ενεργειακά κοστίζει από 1.000 έως 1.500 ευρώ συνολικά, χωρίς το κόστος τοποθέτησης, και αν υπολογίσουμε το μειωμένο κόστος θέρμανσης και ψύξης που επιτυγχάνεται, η απόσβεση γίνεται σε περίπου 2 χρόνια. Οι δείκτες που πρέπει να προσέξουμε όταν επιλέγουμε υαλοστάσια είναι οι “U Value”, “Solar factor g” και “Light transmission” (LT). Ο δείκτης “U” είναι ο συντελεστής θερμοπερατότητας και η τιμή του πρέπει να ελαχιστοποιείται. Ο δείκτης “Solar g” είναι ο ηλιακός συντελεστής, η τιμή του δείχνει, δηλαδή, το ποσοστό της ηλιακής ροής που περνάει μέσα από το γυαλί, και πρέπει και αυτός να ελαχιστοποιείται στη χώρα μας λόγω των πολύ ζεστών καλοκαιριών. Ο δείκτης “Light Transmission” φανερώνει την οπτική διαπερατότητα, το φως που περνά δηλαδή στο κτίριο και πρέπει η τιμή του να μεγιστοποιείται. Για την καλύτερη δυνατή απόδοση και την μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας πρέπει να έχουμε χαμηλούς δείκτες “U” και “g” και υψηλό δείκτη “LT”.

 

Αντικατάσταση κουφωμάτων με θερμοδιακοπτόμενα

Το πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον” επιδοτεί και την αντικατάσταση κουφωμάτων και αφορά κατά βάση την αντικατάσταση των κουφωμάτων με νέα θερμοδιακοπτόμενα και διπλά τζάμια, λόγω των ενεργειακών απαιτήσεων του προγράμματος. Η θερμοδιακοπή προστατεύει το κούφωμα από τις εναλλαγές θερμοκρασίας, την ύγρανση του μετάλλου, εμποδίζει τη ροή νερών και σε συνδυασμό με διπλά ή ενεργειακά υαλοστάσια αποτελεί την καλύτερη μόνωση για τα παράθυρά μας. Η θερμοδιακοπή είναι ουσιαστικά η τοποθέτηση μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού προφίλ αλουμινίου κάποιου υλικού που είναι “κακός” αγωγός θερμότητας. Το υλικό αυτό συνήθως είναι πολυαμίδιο, το οποίο έχει πολύ μικρή αγωγιμότητα και είναι πολύ σκληρό υλικό συμβάλλοντας στην ανθεκτικότητα του κουφώματος. Τα θερμοδιακοπτόμενα κουφώματα παρέχουν σημαντικά οφέλη στην εξοικονόμηση ενέργειας άρα και χρημάτων. Μειώνουν τις ανάγκες σε θέρμανση τον χειμώνα καθώς μειώνεται η μεταφορά θερμότητας από το εσωτερικό στο εξωτερικό του κτιρίου και αντίστοιχα μειώνονται και οι ανάγκες σε κλιματισμό το καλοκαίρι. Το κόστος τους μπορεί να ξεπερνά αυτό των συμβατικών κουφωμάτων, κατά περίπου 20%, αλλά η απόσβεση είναι άμεση λόγω του μειωμένου κόστους θέρμανσης και ψύξης. Επιπλέον, προστατεύεται το ίδιο το κτίριο από διάφορες φθορές που οφείλονται στις καιρικές συνθήκες.

 

Τοποθέτηση σταθερών ή κινητών σκιάστρων

Τα σκίαστρα σε ένα κτίριο παίζουν επίσης ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Κινητά ή σταθερά προστατεύουν το κτίριο από τον ήλιο και δεν το αφήνουν να υπερθερμανθεί, μειώνοντας την απαιτούμενη ενέργεια για την ψύξη του κτιρίου. Ειδικά, η νότια όψη ενός κτιρίου παρουσιάζει το πλεονέκτημα, με τη σωστή τοποθέτηση κάποιου στεγάστρου, να προστατεύεται το καλοκαίρι αλλά να συλλέγει την επιθυμητή θερμότητα το χειμώνα, καθώς ο ήλιος βρίσκεται χαμηλότερα. Τα κινητά σκίαστρα αποτελούν την καλύτερη λύση για την ανατολική και τη δυτική πλευρά, ώστε να μπορούν να ανοίγουν το χειμώνα και να κλείνουν το καλοκαίρι. Τα σκίαστρα που θα τοποθετηθούν πρέπει όμως να πληρούν κάποιες προϋποθέσεις. Εκτός από την προστασία από τον ήλιο, πρέπει να εξασφαλίζεται φυσικός φωτισμός, αερισμός και να μην εμποδίζεται η θέα. Ειδικά στην ανατολική και δυτική πλευρά του κτιρίου, όπου ο ήλιος βρίσκεται χαμηλά και οι ακτίνες του φτάνουν βαθιά στο κτίριο, πρέπει να γίνει πολύ προσεκτική επιλογή σκιάστρου.

 

Εγκατάσταση θερμομόνωσης

Εάν το κτίριο μας δεν είναι καλά μονωμένο είναι αρκετά εύκολο να το καταλάβουμε. Οι τοίχοι είναι κρύοι το χειμώνα, όπως και τα πατώματα, το κόστος θέρμανσης είναι πολύ μεγάλο και δεν υπάρχει μια ομοιόμορφη θερμοκρασία μέσα στο σπίτι. Αντίστοιχα, το καλοκαίρι ο αέρας στο εσωτερικό του κτιρίου είναι καυτός και το κλιματιστικό είναι συνέχεια αναμμένο. Αν το κτιρίο διαθέτει δώμα, τότε η θερμομόνωσή του είναι υποχρεωτική, παρόλο που στο υπόλοιπο κτίριο είναι προαιρετική. Ειδικά σε κτίρια που έχουν χτιστεί πριν από το 1979, πριν δηλ. την εφαρμογή του κανονισμού θερμομόνωσης, οι απώλειες ενέργειας είναι τεράστιες. Αλλά ακόμα και σε νέες κατασκευές, πολλές φορές η μόνωση δεν επαρκεί, καθώς πολλά στοιχεία του κτιρίου, κυρίως από μπετόν, μένουν αμόνωτα. Η ελλιπής θερμομόνωση πέρα από την μεγάλη κατανάλωση ενέργειας δημιουργεί και χειρότερες συνθήκες διαβίωσης για τους χρήστες του κτιρίου. Η σωστή μόνωση προστατεύει από το κρύο, τη ζέστη αλλά και την υγρασία και η κατανάλωση πετρελαίου μπορεί να μειωθεί μέχρι και 40% μειώνοντας το κόστος θέρμανσης και προστατεύοντας το περιβάλλον. Σε περιπτώσεις όπου δεν μπορεί να τοποθετηθεί εξωτερική θερμομόνωση, όπως στα διατηρητέα κτίρια, το πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον” επιδοτεί την τοποθέτηση εσωτερικής.

 

7 βήματα για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα

1.Ο κάθε πολίτης που επιθυμεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα, οφείλει να ελέγξει αν το ακίνητό του πληροί τις προϋποθέσεις και αν το εισόδημα του καλύπτει τις απαιτήσεις που προαναφέραμε.

2.Μετέπειτα, θα πρέπει να ληφθεί η απαραίτητη προέγκριση δανείου από την τράπεζα που θα επιλέξει (Alpha Bank, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα). Έτσι, το τραπεζικό ίδρυμα θα εξετάσει αν μπορείτε να αντεπεξέλθετε στις υποχρεώσεις του δανείου, με βάση το εισόδημα σας και τις υπόλοιπες οικονομικές σας υποχρεώσεις. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την προέγκριση, συνοψίζονται στα εξής:

• Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο σε ισχύ

• Αποδεικτικά εισοδήματος και

Α) Για μισθωτούς / συνταξιούχους: Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου έτους ή σε περίπτωση που δεν έχει παραληφθεί, φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1) του τελευταίου οικονομικού έτους

Β) Για μισθωτούς: τελευταία απόδειξη μισθοδοσίας ή επίσημη (όχι χειρόγραφη) βεβαίωση αποδοχών από το λογιστήριο της επιχείρησης

Γ) Για συνταξιούχους: τριμηνιαία εκκαθάριση σύνταξης ή το τελευταίο απόκομμα πληρωμής σύνταξης.

Δ) Για ελεύθερους επαγγελματίες / επιχειρηματίες:

– Εκκαθαριστικά σημειώματα 2 τελευταίων ετών.

– Έγγραφα για τα δύο τελευταία οικονομικά έτη, που να αποδεικνύουν τον κύκλο εργασιών ατομικής επιχείρησης

Ε) Για Αγρότες-Κτηνοτρόφους: Εκκαθαριστικό σημείωμα και φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1) του τελευταίου οικονομικού έτους.

3.Ο ενδιαφερόμενος καλεί κάποιον ενεργειακό επιθεωρητή για διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης, βάσει της οποίας θα καθορισθεί η ενεργειακή κατηγορία της κατοικίας, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την επίτευξη του ενεργειακού στόχου του προγράμματος και η εξοικονόμηση που θα επιτευχθεί (το κόστος των παρεμβάσεων διαμορφώνεται ανάλογα με τις προσφορές που θα ληφθούν από τους επαγγελματίες κάθε κλάδου).

4.Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την ανάλογη αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην συμβαλλόμενη τράπεζα, τα οποία είναι τα εξής: • Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Πολυκατοικίας (Απόφαση Συνιδιοκτητών) για την συναίνεση των συνιδιοκτητών στις αιτούμενες παρεμβάσεις (όπου απαιτείται)

• Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας

• Οικοδομική Άδεια ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο

• Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 συγκύριων ακινήτου

• ΕΤΑΚ ή βεβαίωση Δ.Ο.Υ. για την Τιμή Ζώνης

• Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος του προηγούμενου οικονομικού έτους

• Αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος του προηγούμενου οικονομικού έτους

• Αντίγραφο Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) του προηγούμενου οικονομικού έτους

• Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

• Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων

• Οικονομικές προσφορές αναδόχων –προμηθευτών (προσκόμιση των προσφορών στη συνεργαζόμενη τράπεζα κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης δεν είναι υποχρεωτική) .

5.Υπογραφή δανειακής σύμβασης και λήψη προκαταβολή ύψους 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού με βάση τις προσφορές που δόθηκαν.

6.Υλοποίηση παρεμβάσεων και δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση

7.Ολοκλήρωση της εκταμίευσης. Για το συγκεκριμένο βήμα, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει τα παραστατικά των δαπανών και το πιστοποιητικό της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης.

 

Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης και ενεργειακές επιθεωρήσεις

Όπως προαναφέραμε, το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον» είναι άμεσα συνδεδεμένο με τις ενεργειακές επιθεωρήσεις και τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ). Ας δούμε σε αυτό το σημείο, τις λεπτομέρειες που διέπουν το ΠΕΑ και γενικότερα τις ενεργειακές επιθεωρήσεις, παρόλο που το κόστος τους επιδοτείται εντός του προγράμματος.

Oι ελάχιστες τιμές-κόστος

α) για κτίρια πολλών ιδιοκτησιών (πολυκατοικία), όταν η επιθεώρηση αφορά στο σύνολο του κτηρίου η αμοιβή καθορίζεται σε 1 ευρώ/τ.μ. επιφανείας του κτηρίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 200ευρώ

β) για κτίρια πολλών ιδιοκτησιών (πολυκατοικία), όταν η επιθεώρηση αφορά σε τμήμα κτιρίου (μεμονωμένο διαμέρισμα), η αμοιβή καθορίζεται σε 2 ευρώ/τ.μ. και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 150 ευρώ

γ) για μονοκατοικία η αμοιβή καθορίζεται σε 1,5 ευρώ/ τ.μ. επιφανείας του κτιρίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 200 ευρώ

Για τον προσδιορισμό της τελικής ελάχιστης αμοιβής, πρέπει να συμπεριληφθεί ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που αναλογεί. Οι ανωτέρω αμοιβές καλύπτονται από το πρόγραμμα σε ποσοστό 100% υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης και επίτευξης των ενεργειακών στόχων που τίθενται σε αυτή.

Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων

Η ραγδαία αλλαγή της ενεργειακής πολιτικής της χώρας και η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της Ε.Ε. είχε ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, να θεσπιστεί και ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. Ο κανονισμός αποτελεί κάτι σαν «ενεργειακή ταυτότητα». Σκοπός του είναι η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων της χώρας μέσω της προώθησης κάποιων παρεμβάσεων, ώστε να είναι φιλικότερα προς το περιβάλλον και λιγότερο ζημιογόνα στη συντήρησή τους. Ο Κ.Εν.Α.Κ. δεν είναι απαραίτητος μόνο στις καινούριες κατασκευές, έχοντας αντικαταστήσει τη μελέτη θερμομόνωσης, αλλά και στις ήδη υπάρχουσες που πρόκειται να γίνουν προϊόν εκμετάλλευσης. Κάθε διαμέρισμα / κτίριο που πρόκειται να χτιστεί, ενοικιασθεί ή να πωληθεί, χρειάζεται να διαθέτει την «ενεργειακή του ταυτότητα»: το «Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου» για τις υπάρχουσες κατασκευές που τίθενται προς εκμετάλλευση και τη «Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» προκειμένου να βγει άδεια οικοδόμησης σε καινούρια κτίρια. Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης αφορά σε όλα τα κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των 50 τ.μ. και σε όλα τα κτίρια του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του ενεργειακού επιθεωρητή και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου, ώστε οι καταναλωτές να είναι σε θέση να συγκρίνουν και να αξιολογήσουν την πραγματική τους κατανάλωση και τις τυχόν δυνατότητες βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Η έκδοση του πιστοποιητικού είναι υποχρεωτική.

Πώς γίνεται η ενεργειακή επιθεώρηση

Ο επιθεωρητής αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο διάγνωσης της ενεργειακής κατάστασης των υφιστάμενων κτιρίων και των δυνατοτήτων βελτίωσής της, πράγμα που επιτυγχάνεται μέσω της επιθεώρησης του κτιρίου και της κατάταξής του σε Ενεργειακή Κατηγορία. Οι κατηγορίες έχουν ως εξής: Α+, Α, Β+, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ και Η. Όλες οι νέες μελέτες θα πρέπει υποχρεωτικά να αξιολογούνται σε κατηγορία ενεργειακής απόδοσης Β και άνω. Οι υπάρχουσες μελέτες θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να αξιολογηθούν σε κατηγορία Β, εκτός αν δεχτούν επεμβάσεις προτού αξιολογηθούν.