1 Νοεμβρίου, 2015

Πελε-τ-ηστε τα εξοδα θερμανσης

Η θέρμανση με καύση pellet προσφέρεται σε μία σειρά από εναλλακτικές επιλογές, προσαρμοσμένες στις πλέον εξειδικευμένες ανάγκες του κάθε καταναλωτή, με βασικό πάντα στόχο, τη μείωση των εξόδων και την εξοικονόμηση χρημάτων.

Τι είναι pellet

Το pellet αποτελείται από μικρά συσσωματώματα υπολειμμάτων καθαρού ξύλου, η διαδικασία παραγωγής των οποίων, περιλαμβάνει 5 στάδια. Αρχικά η πρώτη ύλη συλλέγεται και αποθηκεύεται σε κατάλληλους χώρους, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην υγρασία.

Ακολουθεί η ξήρανση όπου μειώνεται στο ελάχιστο περιεκτικότητα σε υγρασία. Μετά την ξήρανση, η πρώτη ύλη τεμαχίζεται και αλέθεται και στη συνέχεια συμπιέζεται από ειδικές πρέσες για να πάρει το χαρακτηριστικό κυλινδρικό σχήμα. Τέλος, το pellet ψύχεται και κοσκινίζεται, για την διασφάλιση του σωστού μεγέθους και αποθηκεύεται σε ασφαλές μέρος, δίνοντας πάλι ιδιαίτερη σημασία στην υγρασία του χώρου.

Στην παραπάνω διαδικασία, τον ποιο βασικό ρόλο παίζει η πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται. Συγκεκριμένα πρέπει να χρησιμοποιείται καθαρό ξύλο, χωρίς προσμίξεις. Ταυτόχρονα κατά τη διάρκεια παραγωγής του δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται χημικές ουσίας, ενώ οποιαδήποτε μεταβολή στις συνθήκες παραγωγής (π.χ. μη επαρκής ξήρανση) έχει ως συνέπεια την παραγωγή κατώτερης ποιότητας προϊόντος, με χαμηλότερη ενεργειακή απόδοση.

Ανάλογα με την πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται τα pellet μπορούν να χωριστούν στις εξής κατηγορίες:

– τα pellet ξύλου που είναι κατασκευασμένα απο 100% ξύλo,

– τα pellet που κατασκευάζονται από ενεργειακά φυτά,

– τα pellet που κατασκευάζονται από αγροτικά υπολείμματα, όπως το σιτάρι, η αγγινάρα και το καλαμπόκι, αλλά και

Επιπλέον σημασία έχει και το είδος των ξύλων από το οποίο αποτελείται το pellet , και σε τι ποσοστό συμμετέχει το κάθε ένα από αυτά στο τελικό μίγμα έχουν άμεση σχέση με μια σειρά παραμέτρων , όπως η θερμική τους απόδοση, η ποιότητα της καύσης και το κόστος αγοράς.

Τα pellet ξύλου είναι αυτά που έχουν την καλύτερη απόδοση καύσης.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο ποσοστό των στερεών υπολειμμάτων της καύσης καθοριστικό ρόλο έχει και ο καυστήρας pellet ο οποίος συντελεί αποφασιστικά, με τον βαθμό απόδοσης καύσης αυτού, στο ποσοστό των στερεών υπολειμμάτων.

Για το αποδεκτό ποσοστό στερεών υπολειμμάτων υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες από την Ε.Ε

Πιστοποιήσεις για το pellet

Για την διασφάλιση της αγοράς καλής ποιότητας pellet έχουν εμφανιστεί κάποια πρότυπα, τόσο από την ευρωπαϊκή ένωση όσο και από μεμονωμένες χώρες, τα οποία εγγυώνται στον καταναλωτή καλής και σταθερής ποιότητας καύσιμη ύλη.

Ιδιαίτερα στην περίπτωση οικιακών καταναλωτών, είναι απαραίτητη η χρήση μόνο πιστοποιημένων ποιοτικά pellets, τόσο για οικονομικούς όσο και για περιβαλλοντικούς λόγους.

Το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο (ΕΝ14961-2), το οποίο ισχύει από το 2011, εισάγει την πιστοποίηση ENplus, το οποίο είναι ιδιαίτερα απαιτητικό ως προς την ποιότητα παραγωγής του pellet ξύλου αλλά και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία εμπορεύεται.

Βασικό πλεονεκτήματα για έναν καταναλωτή να επιλέξει ENplus ποιότητας pellet ξύλου είναι η βεβαιότητα ότι προμηθεύεται πιστοποιημένης ποιότητας προϊόν, με συνέπεια να κάνει αποδοτικές, οικονομικές και οικολογικές καύσεις στο λέβητα ή τη σόμπα του.

Σύμφωνα με αυτό το πρότυπο τα pellet Μπορούν να λάβουν πιστοποίηση για την κατάταξη τους σε δύο κατηγορίες ποιότητας, την Α1 και την Α2. Η κατηγορία Α1 είναι τα ανώτερης ποιότητα pellet ξύλου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οικιακούς λέβητες και σόμπες pellet. Η κατηγορία Α2 χρησιμοποιείται σε μεγαλύτερης ισχύος εγκαταστάσεις, ενώ είναι και καύσιμο με μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε τέφρα (στάχτη). Επιπλέον έχει οριστεί και το ποιοτικής κατηγορίας Β pellet το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην πιστοποίηση ENplus, και το οποίο χρησιμοποιείται σε βιομηχανικές εφαρμογές.

Έτσι για την οικιακή θέρμανση σε ιδιωτικά νοικοκυριά, συνιστάται η χρήση μόνο πιστοποιημένων κατά ΕΝplus pellets ξύλου κατηγορίας Α1.Επιπλέον για λέβητες μεγάλης ισχύος (>100kW) μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το pellet κατηγορίας Α2. Η κύρια διαφορά μεταξύ Α1 και Α2 κατηγορίας εστιάζεται στην περιεκτικότητα σε τέφρα και την συμπεριφορά τήξης της τέφρας. Επίσης, το εύρος των βασικών πρώτων υλών για την παραγωγή αυτών των pellet είναι μεγαλύτερο από ό,τι για την κατηγορία ENplus Α1.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των διάφορων κατηγοριών pellet ξύλου σύμφωνα με το πρότυπο EN 14961-2.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρότυπο ENplus αλλά και για τους κατασκευαστές pellet που έχουν λάβει την πιστοποίηση μπορούν να βρεθούν στη σελίδα: http://www.enplus-pellets.eu/.

Ο φορέας επιθεώρησης και πιστοποίησης TuV HELLAS χορηγεί την πιστοποίηση ΕΝplus για τα pellet ως εγκεκριμένος φορέας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο pellet (European pellet Council), επιδιώκοντας τη διασφάλιση της ποιότητας στα προϊόντα για την προστασία του περιβάλλοντος, της υγείας των πολιτών και την κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών.

 

Σύγκριση πιστοποιήσεων

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι κάποια μάρκα pellet μπορεί να μην διαθέτει την πιστοποίηση Enplus, αλλά να φέρει άλλες πιστοποιήσεις.

Αυτό δεν σημαίνει οτι είναι κατώτερης ποιότητας. Αυτό οφείλεται στο ότι χώρες στις οποίες διαχρονικά χρησιμοποιόταν το pellet ως καύσιμη ύλη έιχαν θεσπίσει διάφορα πρότυπα για την διασφάλιση της ποιότητας τους.

Τα προιοντα που φέρουν την πιστοποίηση αυτή είναι αντίστοιχης ποιότητας με τα πιστοποιημένα με ENplus.

Οι πιο συχνά απαντώμενες πιστοποιήσεις είναι οι κατα DIN-51731 και DIN plus απο την Γερμανία, αλλά και οι Αυστριακή ΟNORM M1735. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι προδιαγραφές της κάθε πιστοποίησης συγκριτικά με την πιστοποίηση ENplus.

Κόστος χρήσης

Η απόδοση της καύσης στους λέβητες pellet μπορεί να φτάσει μέχρι και το 90% και 1Kg pellet καλής ποιότητας αποδίδει περίπου 4000kCal (σε αντίθεση με 1lt πετρέλαιο που αποδίδει περίπου 8500kCal). Το κόστος για 1 τόνο pellet είναι ίσο με 350€, περίπου.

Για της θέρμανση μιας οικίας 100m2 θα χρειαστούν ετησίως 2,6 τόνοι pellet, οι οποίοι στοιχίζουν περίπου 850 – 900 € λιγότερα σε σύγκριση με τα καύσιμα που απαιτούνται με τη θέρμανση με πετρέλαιο (1300lt x 1,35 €/lt.

Η αναλογία μεταξύ των δύο προαναφερόμενων τύπων καυσίμου είναι: 1 λίτρο πετρελαίου θέρμανσης = 2,14 κιλά pellets. Αυτό σημαίνει ότι, για να πάρω την ενέργεια που μου αποδίδει ένα λίτρο πετρελαίου κατά την καύση του, θα πρέπει να καταναλώσω 2,14 κιλά pellets.

Πιστοποιήσεις για τις συσκευές καύσης pellet

Εκτός από την καταλληλότητα των στερεών καυσίμων, αντίστοιχα και οι εστίες καύσης (λέβητες, σόμπες pellet, τζάκια κλπ) πρέπει να φέρουν σήμανση CE κατά EN 14785, που σημαίνει ότι έχουν ελεγχθεί σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και είναι κατάλληλες για αυτή τη χρήση, αλλά και αποδοτικές.

Οι σόμπες μπορούν να έχουν διάφορες πιστοποιήσεις. Οι πιο συνηθισμένες, ανάλογα και με τα χαρακτηριστικά την σόμπας, είναι οι παρακάτω:

Σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο EN 14785

Οι σόμπες με την σήμανση CE κατά EN 14785 πληρούν το πρότυπο 14785 της Ευρωπαϊκής Ένωση, το οποίο αφορά σε προδιαγραφές που σχετίζονται με το σχεδιασμό, τη κατασκευή, την ασφάλεια, την επίδοση και τον έλεγχο σομπών που τροφοδοτούνται μέσω μηχανισμού και έχουν ισχύ μέχρι και 50kW. Οι συγκεκριμένες σόμπες είναι δυνατόν να έχουν εσωτερική ή εξωτερικών χοάνη για την αποθήκευση των pellets και λειτουργούν πάντα με τη πόρτα κλειστή.

Σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο EN 13240

Οι σόμπες με την σήμανση CE κατά EN 13240 πληρούν το πρότυπο 13240 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρότυπο αυτό αφορά σε προδιαγραφές που σχετίζονται με το σχεδιασμό, τη κατασκευή, την ασφάλεια, την επίδοση και τον έλεγχο συσκευών θέρμανσης που τροφοδοτούνται με χειροκίνητο τρόπο από στέρεα καύσιμα. Το συγκεκριμένο πρότυπο δεν καλύπτει συσκευές που είναι εξοπλισμένες με ανεμιστήρες για υποβοήθηση της καύσης.