26 Οκτωβρίου, 2015

Προστατεψτε το περιβαλλον και την τσεπη σας

Με το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ Οίκον» μπορείτε να αυξήσετε τα επίπεδα ενεργειακής απόδοσης της κατοικίας σας έτσι, ώστε να μειώσετε τα έξοδά σας στο ελάχιστο.

Το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής «Εξοικονόμηση κατ Οίκον», που παρέχει κίνητρα στους ωφελούμενους ώστε να πραγματοποιήσουν σημαντικές παρεμβάσεις για να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, είναι πλέον γνωστό σε όλους. Ο αριθμός των αιτήσεων για την υπαγωγή στο πρόγραμμα ξεπέρασε τις 38.000, γεγονός που υποδηλώνει το μεγάλο ενδιαφέρον των πολιτών για αυτό. Στόχος του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ Οίκον» είναι να προσδιοριστούν οι ενεργειακές ανάγκες των κτιρίων και οι αναγκαίες παρεμβάσεις που θα οδηγήσουν στη μεγιστοποίηση της εξοικονομούμενης ενέργειας. Ταυτόχρονα, συμβάλλει στην επίτευξη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων της χώρας, εξασφαλίζοντας με την ολοκλήρωσή του εξοικονόμηση ενέργειας έως 1 δισ. κιλοβατώρες (kWh) ετησίως.

Σε ποια κτίρια μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις

Το πρόγραμμα προβλέπει την επιδότηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια που:

• Χρησιμοποιούνται ως κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία

• Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100 ευρώ/ τ.μ., όπως αυτή έχει διαμορφωθεί πριν τις 31.12.2009

• Φέρουν οικοδομική άδεια, που έχει εκδοθεί μέχρι τις 31.12.1989

• Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ και πρόκειται είτε να αναβαθμιστούν κατά μία κατηγορία είτε κατά 30% του κτιρίου αναφοράς

• Δεν έχουν κριθεί κατεδαφιστέα

• Οι ιδιοκτήτες τους πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία είναι είτε ατομικό / οικογενειακό εισόδημα μέχρι 40.000 ευρώ / 60.000 ευρώ αντίστοιχα (χορηγείται άτοκο δάνειο και επιχορήγηση ύψους 35%), είτε ατομικό / οικογενειακό εισόδημα μέχρι 60.000 ευρώ / 80.000 ευρώ αντίστοιχα (χορηγείται έντοκο δάνειο και επιχορήγηση ύψους 15%).

 

Πρώτες εγκρίσεις αιτήσεων στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον»

Σύμφωνα με το Υ.ΠΕ.Κ.Α., εγκρίθηκαν οι πρώτες 2.215 αιτήσεις πολιτών για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών τους. Οι συνεργαζόμενες τράπεζες έχουν αρχίσει να ειδοποιούν τους πολίτες για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων και την εκταμίευση των προκαταβολών, ενώ, για την εκταμίευση του συνόλου του προϋπολογισμού, απαιτείται η διενέργεια δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης. Η λίστα με τα ονόματα των πρώτων Ωφελουμένων βρίσκεται στο δικτυακό τόπο της Ε.Τ.Ε. Αν. Α.Ε. (πρώην ΤΕΜΠΜΕ) www.tempme.gr. Από τις 38.000 αιτήσεις που έχουν κατατεθεί στις Τράπεζες, οι 18.600 έχουν λάβει προέγκριση δανείου, ενώ 8.000 από αυτές αφορούν σε ολοκληρωμένους φακέλους που βρίσκονται στο τελικό στάδιο της διαδικασίας έγκρισης.

Πώς θα επωφεληθείτε του προγράμματος

Εάν θέλετε να επωφεληθείτε από το πρόγραμμα και να αναβαθμίσετε ενεργειακά την κατοικίας σας, εδώ θα βρείτε έναν συνοπτικό οδηγό που θα σας βοηθήσει στα πρώτα σας βήματα για την ένταξη στο πρόγραμμα.

Στάδιο 1: Προετοιμασία

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει κάθε φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα, είναι να ελέγξει εάν ικανοποιεί τα εισοδηματικά κριτήρια και εάν η πολυκατοικία ή το μεμονωμένο διαμέρισμα μπορεί να θεωρηθεί «Επιλέξιμη Κατοικία» (αμφότερα τα ζητήματα εξηγούνται στο πρώτο μέρος του άρθρου). Εφόσον ο ενδιαφερόμενος διαπιστώσει ότι ικανοποιεί τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα, απευθύνεται σε κάποιον από τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές του Υπουργείου (ο πλήρης κατάλογος των επιθεωρητών βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.buildingcert.gr), ώστε να διενεργηθεί η Πρώτη Ενεργειακή Επιθεώρηση της ιδιοκτησίας / του κτιρίου. Βάσει της επιθεώρησης, θα καθοριστούν κάποιοι παράγοντες, όπως η ενεργειακή κατηγορία του κτιρίου, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις, η εξοικονόμηση που θα επιτευχθεί βάσει των παρεμβάσεων, το κόστος και τέλος, η έκδοση του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). Με την ολοκλήρωση της πρώτης ενεργειακής επιθεώρησης και την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού, ο ενδιαφερόμενος σε συνεργασία με τον ενεργειακό επιθεωρητή επιλέγει τις παρεμβάσεις που θα συμπεριληφθούν στην αίτηση και συμπληρώνουν από κοινού το Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων (βρίσκεται στην ιστοσελίδα exoikonomisi.ypeka.gr). Ακολουθεί η λήψη προσφορών από τους αντίστοιχους προμηθευτές και τα τεχνικά συνεργεία, σύμφωνα πάντα με τις παρεμβάσεις που έχουν αποφασιστεί από τον ενεργειακό επιθεωρητή.

Στάδιο 2: Έλεγχος και έγκριση

Όλα τα προαναφερόμενα έγγραφα, μαζί με κάποια άλλα, ανάλογα με την περίπτωση, όπως αστυνομική ταυτότητα, οικοδομική άδεια, εκκαθαριστικό σημείωμα, υπεύθυνες δηλώσεις κ.α., προσκομίζονται σε αντίστοιχη συμβαλλόμενη τράπεζα, όπου ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει και την αίτηση για την ένταξη στο πρόγραμμα. Έπειτα, διενεργούνται έλεγχοι για την πληρότητα του φακέλου και τη δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα, αφενός από την τράπεζα και αφετέρου από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης. Τέλος, μετά από περαιτέρω γραφειοκρατικές διαδικασίες και ελέγχους που διενεργούνται από το Ε.Τ.Ε. Αν., αποφασίζονται οι εγκρίσεις και οι υπαγωγές των ωφελουμένων, οι οποίοι καλούνται από τις τράπεζες για υπογραφή των δανειακών συμβάσεων.

Στάδιο 3: Υλοποίηση Παρεμβάσεων -Εκταμίευση Ενίσχυσης

Μετά την υπογραφή των δανειακών συμβάσεων, οι όροι των οποίων καθορίζονται στη λεπτομέρειά τους από τη Συμφωνία Συγχρηματοδότησης και Συνεπένδυσης μεταξύ της Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. και των Τραπεζών, καθώς και από τη δανειακή σύμβαση μεταξύ της Τράπεζας και του ωφελουμένου, παρέχεται στον ωφελούμενο η δυνατότητα εκταμίευσης του 30% του προϋπολογισμού του έργου που τον αφορά. Ακολουθεί η υλοποίηση των παρεμβάσεων, η εκταμίευση του συνολικού δανείου και η εξόφληση των δαπανών, διενέργειες που πρέπει να ολοκληρωθούν εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της δανειακής σύμβασης. Περισσότερες λεπτομέρειες, διευκρινήσεις, εξαιρέσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα exoikonomisi.ypeka.gr

 

Προσοχή στις λεπτομέρειες

– Στο πλαίσιο του προγράμματος δεν μπορούν να υποβληθούν περισσότερες της μίας αίτησης για την ίδια πολυκατοικία. Η καταχώρηση περισσότερων της μίας αιτήσεων για την πολυκατοικία οδηγεί στην απόρριψη του συνόλου των αιτήσεων. Εντάσσεται δηλαδή, είτε ένα μεμονωμένο διαμέρισμα ανά πολυκατοικία, είτε το σύνολο του κτιρίου.

– Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά αίτηση δε μπορεί να υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

– Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά την έκδοση του Π.Ε.Α. καλύπτονται από το πρόγραμμα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει εγκριθεί η αίτηση. Οι εργασίες που εκτελούνται μέχρι την έγκριση της αίτησης πραγματοποιούνται με αποκλειστική ευθύνη του ωφελουμένου

– Τα υλικά και τα συστήματα που θα χρησιμοποιηθούν για τις παρεμβάσεις θα πρέπει να φέρουν ενεργειακή πιστοποίηση και σήμανση CE.

– Οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα (π.χ. γιατί δεν πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια) σε ένα κτίριο που εντάσσεται στο πρόγραμμα, συμμετέχουν στην υλοποίηση των δηλωθέντων παρεμβάσεων με ίδια κεφάλαια.

 

Πόσο στοιχίζει

Το κόστος της επιθεώρησης υπολογίζεται με το τετραγωνικό μέτρο:

• 2,46 ευρώ/ τ.μ. σε διαμερίσματα και ελάχιστη αμοιβή μηχανικού 185 ευρώ,

• 1,85 ευρώ/ τ.μ. σε μονοκατοικίες και ελάχιστη αμοιβή μηχανικού 246 ευρώ,

• 1,23 ευρώ/ τ.μ. σε ολόκληρο κτίριο κατοικιών και ελάχιστη αμοιβή μηχανικού 246 ευρώ,

• 3,07 ευρώ/ τ.μ. σε επαγγελματικούς και λοιπούς χώρους και ελάχιστη αμοιβή μηχανικού 369 ευρώ – επιπλέον 1,85 ευρώ/ τ.μ. σε κτίρια που ξεπερνάνε τα 1000 τ.μ. για κάθε επιπλέον τετραγωνικό.

Το κόστος της μελέτης ποικίλει και είναι στην ευχέρεια του κάθε μελετητή μηχανικού. Συνήθως όμως, δεν ξεπερνάει το 20% της συνολικής αμοιβής μελέτης αρχιτεκτονικής και μηχανολογικής.

 

Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων

Η ραγδαία αλλαγή της ενεργειακής πολιτικής της χώρας και η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της Ε.Ε. είχε ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, να θεσπιστεί και ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. Ο κανονισμός αποτελεί κάτι σαν «ενεργειακή ταυτότητα» για τα κτίρια και ισχύει από τις 9 Ιανουαρίου 2011. Σκοπός του είναι η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων της χώρας μέσω της προώθησης κάποιων παρεμβάσεων, ώστε να είναι φιλικότερα προς το περιβάλλον και λιγότερο ζημιογόνα στη συντήρησή τους.

Πότε χρειάζεται;

Ο Κ.Εν.Α.Κ. δεν είναι απαραίτητος μόνο στις καινούριες κατασκευές, έχοντας αντικαταστήσει τη μελέτη θερμομόνωσης, αλλά και στις ήδη υπάρχουσες που πρόκειται να γίνουν προϊόν εκμετάλλευσης. Κάθε διαμέρισμα / κτίριο που πρόκειται να χτιστεί, ενοικιασθεί ή να πωληθεί, χρειάζεται να διαθέτει την «ενεργειακή του ταυτότητα»: το «Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου» για τις υπάρχουσες κατασκευές που τίθενται προς εκμετάλλευση και τη «Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» προκειμένου να βγει άδεια οικοδόμησης σε καινούρια κτίρια. Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης αφορά σε όλα τα κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των 50 τ.μ. και σε όλα τα κτίρια του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του ενεργειακού επιθεωρητή και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου, ώστε οι καταναλωτές να είναι σε θέση να συγκρίνουν και να αξιολογήσουν την πραγματική τους κατανάλωση και τις τυχόν δυνατότητες βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Η έκδοση του πιστοποιητικού είναι υποχρεωτική.

Η Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων αναφέρεται:

α) στην κάλυψη ελάχιστων προδιαγραφών του κτιρίου όσον αφορά το σχεδιασμό του, το κτιριακό κέλυφος και τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και

β) στη σύγκρισή του με το «κτίριο αναφοράς». Ως κτίριο αναφοράς νοείται κτίριο με τα ίδια γεωμετρικά χαρακτηριστικά, θέση, προσανατολισμό, χρήση και χαρακτηριστικά λειτουργίας με το εξεταζόμενο κτίριο, που πληροί όμως ελάχιστες προδιαγραφές και έχει καθορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Πώς γίνεται η ενεργειακή επιθεώρηση

Η επιθυμητή μείωση των εκπομπών ρύπων από τα κτίρια επιτυγχάνεται με δύο τρόπους. Αρχικά, προστατεύοντας το κέλυφος του κτιρίου μειώνοντας τις ενεργειακές απώλειες και έπειτα, εξοπλίζοντας το μηχανολογικό μέρος του κτιρίου με μηχανήματα μικρότερης κατανάλωσης ενέργειας (καυστήρες, θερμοσίφωνες, μπόιλερ κτλ). Οι παραπάνω στόχοι επιτυγχάνονται σε πρώτη φάση μέσω της Ενεργειακής Επιθεώρησης, η οποία διεξάγεται από έναν εκ των 417 ιδιωτών Ενεργειακών Επιθεωρητών που είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών του ΥΠ.Ε.Κ.Α. Ο επιθεωρητής αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο διάγνωσης της ενεργειακής κατάστασης των υφιστάμενων κτιρίων και των δυνατοτήτων βελτίωσής της, πράγμα που επιτυγχάνεται μέσω της επιθεώρησης του κτιρίου και της κατάταξής του σε Ενεργειακή Κατηγορία. Οι κατηγορίες έχουν ως εξής: Α+, Α, Β+, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ και Η. Όλες οι νέες μελέτες θα πρέπει υποχρεωτικά να αξιολογούνται σε κατηγορία ενεργειακής απόδοσης Β και άνω. Οι υπάρχουσες μελέτες θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να αξιολογηθούν σε κατηγορία Β, εκτός αν δεχτούν επεμβάσεις προτού αξιολογηθούν. Όπως και να χει η αξιολόγηση δεν απαιτεί καμία ρύθμιση βελτίωσης κατηγορίας – προς το παρόν τουλάχιστον – από τον ΚΕΝΑΚ.