7 Νοεμβρίου, 2019

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ

  • Τα έλαια αποτελούν τη μόνωση (και πολλές φορές το ψυκτικό μέσο) σε πολλά ηλεκτρολογικά στοιχεία (Μ/Σ, διακόπτες κλπ)
  • Πρέπει να αντέχουν την ηλεκτρική «πίεση» που τους επιβάλλεται από τη λειτουργία των υλικών στα οποία χρησιμοποιούνται
  • Έλεγχος με ελεγχόμενη εφαρμογή ομαλά αυξανόμενης τάσης με προκαθορισμένες παραμέτρους (απόσταση, ανάδευση κλπ) και καταγραφής της τάσης στην οποία συμβαίνει διάσπαση του ελαίου (σπινθήρας)
  • Ο έλεγχος γίνεται βάσει διεθνών προτύπων

Η εταιρία μας πλέον διαθέτει τον κατάλληλο πιστοποιημένο εξοπλισμό και έχει πιστοποιηθεί και η ίδια με τα διεθνή πρότυπα για τον έλεγχο των ελαίων.