1 Νοεμβρίου, 2015

Λειτουργια και συντηρηση φωτοβολταϊκων σταθμων

Η Συντήρηση Φωτοβολταϊκών πάρκων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη και ασφαλή λειτουργία του συστήματος σας. Η τακτική ετήσια Συντήρηση Φωτοβολταϊκών πάρκων ανά έξι μήνες προτείνεται από όλους τους κατασκευαστές των χρησιμοποιούμενων υλικών και μηχανημάτων για την ομαλή και χρόνια λειτουργία του συστήματος. Επίσης η τακτική Συντήρηση Φωτοβολταϊκών πάρκων και ύπαρξη αντίστοιχου συμβολαίου συντήρησης από πιστοποιημένη εταιρεία εξειδικευμένου χαρακτήρα επιβάλλεται από τις ασφαλιστικές εταιρείες προκειμένου αυτές να αποζημιώνουν τους πελάτες-ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών πάρκων σε ενδεχόμενες βλάβες. Οι Φ/Β σταθμοί είναι επενδύσεις με διάρκεια ζωής τουλάχιστον 20 έτη. Οι εγκαταστάσεις τους είναι διαρκώς εκτεθειμένες στις καιρικές συνθήκες και τα φυσικά φαινόμενα, με αποτέλεσμα τη μακροχρόνια καταπόνηση του ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.

ΤΟ Φ/Β ΣΑΣ 10 + 1 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΤΕ ΣΤΑΘΜΟ

  1. Άμεση διάγνωση και εντοπισμός βλάβης/δυσλειτουργίας και ταχεία αποκατάστασή της.
  2. Αποφυγή απώλειας κερδών (κάθε ώρα και μέρα χωρίς παραγωγή χάνεται ανεπιστρεπτί).
  3. Μείωση της πιθανότητας εμφάνισης τεχνικών προβλημάτων του εξοπλισμού και άρα της οικονομικής επιβάρυνσης για την επιδιόρθωσή τους.
  4. Μείωση της πιθανότητας πρόκλησης ατυχημάτων.
  5. Επιβράδυνση της διαδικασίας φθοράς/γήρανσης του εξοπλισμού.
  6. Τήρηση όρων και προϋποθέσεων ισχύος κατασκευαστικών εγγυήσεων, για την αντικατάσταση ή επισκευή εγκατεστημένου εξοπλισμού ο οποίος βρίσκεται εντός εγγύησης.
  7. Σύνταξη τεχνικών αναφορών για τραπεζικά ιδρύματα και ασφαλιστικές εταιρίες σε περιπτώσεις διεκδίκησης αποζημιώσεων λόγω ασφαλιζόμενων γεγονότων (π.χ. φυσικές καταστροφές, κλοπές, ακραία καιρικά φαινόμενα).
  8. Εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων και δημιουργία προβλέψεων για τη λειτουργία του Φ/Β σταθμού, μέσω της επεξεργασίας του ιστορικού περιοδικών αναφορών παραγωγής και συντήρησης.
  9. Μείωση στο ελάχιστο του χρόνου ενασχόλησης του επενδυτή.
  10. Διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του Φ/Β σταθμού, με στόχο τις υψηλότερες οικονομικές απολαβές της επένδυσης.

Επιπλέον

Σε περίπτωση απαίτησης για ασφαλιστική αποζημίωση από πιθανή ζημιά, του φωτοβολταικού σας σταθμού ανεξαρτήτως σε ποια ασφαλιστική εταιρεία ήσαστε ασφαλισμένος θα σας ζητηθούν, τα κάτωθι:

 

α) Σύμβαση Συντήρησης

β)Τιμολόγιο Συντήρησης

γ)Εξαμηνιαίο δελτίο Συντήρησης

 

Στην περίπτωση αυτή εάν δεν, τηρείται τα παραπάνω δεν θα αποζημειωθείται από καμία ασφαλιστική εταιρεία. Αξιοσημείωτο είναι ότι εάν, έχετε κατασκευάσει το Φωτοβολταικό σας σταθμό με τραπεζικό δανεισμό, και το Φωτοβολταικό σας πάρκο είναι ενυπόθηκο σε κάποιο τραπεζικό ίδρυμα, τότε σε περίπτωση καταστροφής ο δανεισμός θα γίνει βραχυπρόθεσμα απαιτητός, και τότε θα αδυνατήσει η όποια ασφαλιστική εταιρεία να σας αποζημιώσει εάν δεν τηρείται όλα τα προαναφερόμενα.

Συμπέρασμα όλων των παραπάνω είναι ότι η συντήρηση σε ένα Φωτοβολταικό σταθμό, σας εξασφαλίζει την καλή λειτουργία και εγγύηση του Φωτοβολταικού σταθμού, την σωστή τήρηση των ασφαλιστικών σας υποχρεώσεων, την σωστή ασφάλιση του δανεισμού σας, και την εξασφάλιση της δυνατότητας ασφαλιστικής αποζημίωσης από οποιαδήποτε ασφαλιστική εταιρεία.

Λίστα εργασιών

Οπτικό έλεγχο όλης της εγκατάστασης (Τριμηνιαίο ή και συχνότερα αν αυτό είναι δυνατόν).

Εξαμηνιαίο έλεγχο όλων των συσφίξεων (μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.

Έλεγχος συνδέσεων και καλωδιώσεων

Έλεγχος πινάκων και υποπινάκων χαμηλής τάσης AC/DC

Έλεγχος καλής λειτουργίας μετατροπέων

Έλεγχος λειτουργίας φωτισμού, συναγερμού, καμερών και τηλεμετρίας

Έλεγχος μετρητή ΔΕΗ

Μέτρηση ηλεκτρικών χαρακτηριστικών όλων των στοιχειοσειρών (DC είσοδος μετατροπέων)

Μέτρηση ηλεκτρικών χαρακτηριστικών στην έξοδο AC (έξοδος μετατροπέων)

Μέτρηση με ειδικό εξοπλισμό της αντίστασης γείωσης, της μόνωσης και της συνέχειας των υπόγειων αγωγών

Θερμική αποτύπωση όλου του εξοπλισμού με ειδική κάμερα για εξεύρεση τυχόν αστοχίας

Εξαμηνιαία λίπανση τυχόν κινούμενων μερών.

Εξαμηνιαίος καθαρισμός όλου του εξοπλισμού.

Εξαμηνιαία αντισκωρική προστασία.

Αλλαγή, όποτε εντοπισθούν, τυχόν φθαρμένων υλικών.

Ετήσιο έλεγχος Μ/Σ από εξειδικευμένο συνεργείο (εργαστηριακή ανάλυση λαδιού – αν ο Μ/Σ είναι λαδιού).

Ετήσιες μετρήσεις αντίστασης καλωδίων.

Ετήσιες μετρήσεις αντικεραυνικής προστασίας και μετρήσεις γειώσεων.

Καθαρισμό Φ/Β πλαισίων με ειδικό εξοπλισμό

Καθαρισμό εδάφους από χόρτα

Πλεονεκτήματα συντηρήσεων

Τη μείωση των βλαβών και συνεπώς τη μείωση του κόστους λειτουργίας

Μεγιστοποίηση της απόδοσης λειτουργίας της εγκατάστασης του Φωτοβολταϊκού συστήματος

Επέκταση του χρόνου ζωής του εξοπλισμού με προληπτική επέμβαση.

Καταγραφή και τήρηση ημερολογίου κατάστασης-λειτουργίας εξοπλισμού.