1 Νοεμβρίου, 2015

Προσεχουμε για να εχουμε

Όπως είναι φυσικό, η απόδοση ενός συστήματός φωτοβολταϊκών εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό και από την συντήρησή του. Τι θα πρέπει όμως να γνωρίζουμε για την φροντίδα του συστήματός μας;

Σε γενικές γραμμές, τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα (πλην των πάρκων με trackers) απαιτούν ελάχιστη συντήρηση δεδομένου ότι δεν περιλαμβάνουν κάποιον μηχανολογικό εξοπλισμό (κινητήρες, κινούμενα μέρη κλπ). Οι εγκαταστάτες προσφέρουν πακέτα τακτικής συντήρησης που κυρίως περιλαμβάνουν βασικούς ελέγχους των υλικών και των συστημάτων. Αυτό βέβαια που είναι απαρίτητο, είναι να διατηρείται η επιφάνεια των πάνελ καθαρή, απομακρύνοντας τη σκόνη και τυχόν ακαθαρσίες (εφόσον απαιτείται).

Ανάλογα με το μέγεθος, την τοποθεσία και το είδος της κάθε εγκατάστασης, θα μπορούσε κανείς να υιοθετήσει συγκεκριμένες ενέργειες τακτικού ελέγχου και συντήρησης, ώστε να διασφαλίσει στο μέγιστο την καλή της λειτουργία και την υψηλότερη απόδοση σε kWh και χρήμα, όπως:

1) Απομάκρυνση τυχόν ακαθαρσιών από την επιφάνεια των πάνελ

Υπολογίζεται ότι οι ακαθαρσίες επάνω στα πάνελ μπορεί να μειώσουν την ετήσια παραγωγή κατά 10-15%. Για τον καθαρισμό χρησιμοποιείστε ζεστό νερό και απορρυπαντικό πιάτων. Ωστόσο, είναι αναγκαίο να ακολουθήσετε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Αφαιρέστε τυχόν περιττώματα πτηνών. Τα περιττώματα μπορούν να μειώσουν αρκετά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Κατά τον καθαρισμό μην χρησιμοποιήσετε υλικά που μπορεί να χαράξουν την επιφάνεια της υάλωσης των πάνελ. Φωτοβολταϊκά συστήματα που είναι εγκαταστημένα σε περιοχές με πολλή σκόνη ή γύρη μπορεί να απαιτούν συχνότερη επιθεώρηση και καθαρισμό.

2) Έλεγχος παραγωγής του συστήματος

Κατά την σχεδίαση του κάθε συστήματος, έχει υπολογιστεί η μηναία παραγωγή του σε κιλοβατώρες (kWh). Καλό είναι κάθε μήνα να συγκρίνονται οι θεωρητικές αποδόσεις του συστήματος με τις πραγματικές. Καλό επίσης είναι να ελέγχεται το ιστορικό απόδοσης και μηνυμάτων λάθους που εξάγονται από τον αντιστροφέα (inverter). Με αυτό τον τρόπο ελέγχεται η λειτουργία του συστήματος και μπορεί να διαπιστωθεί τυχόν βλάβη του.

3) Έλεγχος συνδέσεων της βάσης του συστήματος

Οι χαλαρές συνδέσεις μπορούν να επιφέρουν ανεπιθύμητους θορύβους, μείωση στην στιβαρότητα της κατασκευής και μεταφορά φορτίων στα πλαίσια των φωτοβολταϊκών πάνελ.

 

Οι εγγυήσεις κάνουν τη διαφορά

Όλα τα υλικά που αποτελούν το κάθε φωτοβολταϊκό σύστημα, συνοδεύονται με έγγραφες πιστοποιημένες εγγυήσεις του κάθε κατασκευαστή.

Οι εγγυήσεις που δίδονται είναι οι εξής:

Α) ΠΑΝΕΛ

• Εγγύηση προϊόντος: Ο κατασκευαστής εγγυάται για περίοδο 5-12 χρόνων (συνήθως 10), ότι τα πάνελ δεν παρουσιάζουν κάποιο κατασκευαστικό ελάττωμα και ισχύει από την ημερομηνία παράδοσης. Στην διάρκεια ισχύος της εγγύησης εάν διαπιστωθεί κατασκευαστικό ελάττωμα σε κάποιο πάνελ, τότε η εταιρεία οφείλει να το επιδιορθώσει ή να το αντικαταστήσει χωρίς καμία επιβάρυνση για τον πελάτη.

• Εγγύηση απόδοσης ισχύος για τη 10ετία: Ο κατασκευαστής εγγυάται ότι τα φωτοβολταϊκά πάνελ μετά από αυτό το διάστημα θα αποδίδουν τουλάχιστον ένα ποσοστό της ονομαστικής τους ισχύος (συνήθως 90% – 92%).

• Εγγύηση απόδοσης ισχύος για την 25ετία: Ο κατασκευαστής εγγυάται ότι τα πάνελ μετά από αυτό το διάστημα θα αποδίδουν τουλάχιστον ένα ποσοστό της ονομαστικής τους ισχύος (συνήθως 80% – 82%).

Β) INVERTERS

• Εγγύηση καλής λειτουργίας των Inverters: Ο κατασκευαστής εγγυάται για 5-7 χρόνια (σε κάποιες περιπτώσεις και 12 χρόνια) την καλή λειτουργία των inverters. Υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης της εγγύησης για επιπλέον 5-20 χρόνια, με αντίστοιχη χρέωση.

Γ) ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

• Εγγύηση σύστασης, μηχανικών ιδιοτήτων και ανοχών των βάσεων αλουμινίου: Ο κατασκευαστής εγγυάται για 10-25 χρόνια για τη χημική σύσταση της πρώτης ύλης, για τις μηχανικές ιδιότητες και τις ανοχές των διαστάσεων των παραγομένων ράβδων (προφίλ) αλουμινίου.

Δ) ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ

• Εγγύηση προϊόντος: Ο κατασκευαστής εγγυάται για 3-5 χρόνια ότι τα καλώδια δεν έχουν κάποιο κατασκευαστικό ελάττωμα. • Εγγύηση UV αντίστασης, αγωγιμότητας και μόνωσης των Solar καλωδίων: Ο κατασκευαστής εγγυάται για 10-25 χρόνια ότι, κατά την εγγυημένη περίοδο, τα καλώδια θα έχουν προστασία έναντι της UV ακτινοβολίας, θα παρέχουν σωστή αγωγιμότητα και μόνωση.

 

Δεν ξεχνάμε να…

• Να αντικαταστήσουμε άμεσα τυχόν φθαρμένα υλικά

• Προγραμματίζουμε ετήσιες μετρήσεις αντίστασης καλωδίων, αντικεραυνικής προστασίας και γειώσεων

• Κλαδεύουμε δένδρα και φυτά που δημιουργούν σκιάσεις στο σύστημα